เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
เมียนมาร์
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ จำปาสัก ฮานอย ฮาลอง
สิบสองปันนา ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เสียมเรียบ โฮจิมินห์ซิตี้ เว้ ดานัง ฮอยอัน
 
:: ประตูสู่อินโดจีน
ข้อมูลแม่น้ำโขง
อินโดจีน
โปรโมชั่นลุ่มแม่น้ำโขง
การเดินทาง
ไทยประตูสู่อินโดจีน
กรอบความร่วมมือ GMS
ข่าว บทความ ไทยประตูสู่อินโดจีน
ปลายทางอินโดจีน
   ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
   ลาวใต้ > ปากเซ
   จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
   เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
   เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
   เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
   เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
   เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
   กัมพูชา > เสียมเรียบ นครวัด นครธม
   กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ

เส้นทางท่องเที่ยว อินโดจีน
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A1
A2
 
:: Banner tour 1
 อินโดจีน > เวียดนาม > การเดินทาง  
ภาพโดย : www.facebook/YoYing Sopa, www.facebook/Iamnekojung Meaw, www.tourismlaos.org

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


B08,
B09
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากประเทศไทย ไป ประเทศเวียดนาม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่เวียดนามได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน
เอกสารประจำตัว การนำยานพาหนะข้ามแดน
รถโดยสารประจำทาง เครื่องบิน
เรือ จุดผ่านแดน
การติดต่อสื่อสาร พยากรณ์อากาศ
 
การเดินทางไปเวียดนาม เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือบัตรผ่าน แดน มิฉะนั้นจะเป็นการลักลอบเข้าเมือง
เอกสารประจำตัว
 
การนำยานพาหนะข้ามแดน

เส้นทางขนส่งทางบก มี 5 เส้นทาง คือ
1.) เส้นทางสายนครพนม- คําม่วน (สปป.ลาว)-Ha Tinh (เวียดนาม) ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร
2.) เส้นทางสายมุกดาหาร - สะหวันนะเขต (สปป.ลาว) – Quang Tri (เวียดนาม ) ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร
3.) เส้นทางสายสระแก้ว - พนมเปญ (กัมพูชา) - Ho Chi Minh (เวียดนาม) ระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร
4.) เส้นทางสายอุบลราชธานี - จําปาสัก (สปป.ลาว) – Koh Tum (เวียดนาม) ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร
5.) เส้นทางสายตราด - เกาะกง (กัมพูชา) - Ha Tien (เวียดนาม) ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร


 
รถประจำทาง
 
เครื่องบิน

เส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ มี 2 เส้นทางคือ
1. สุวรรณภูมิ – โฮจิมินห์
2. สุวรรณภูมิ - ฮานอย


เวียดนามมีสนามบิน นานาชาติ 3 แห่ง คือ
Noi Bai International Airport ตั้งอยู่ทางตอนเหนือห่างจาก กรุงฮานอยประมาณ 30 กิโลเมตร ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีเที่ยวบิน ไปฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ ไทเป ดูไบ ปารีส เบอร์ลิน มอสโก มะนิลา และกรุงเทพฯ

Da nang International Airport ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ห่างจาก ใจกลางนครดานังไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2.5 กิโลเมตรเนื้อที่รวม 150 เฮกตาร์เคยเป็นฐานทัพของสหรัฐฯในสมัยสงครามกลางเมือง ปัจจุบันให้บริการ การบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ รองรับผู้โดยสารประมาณ 0.8-1.0 ล้านคนต่อปี และกําลังอยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสาร และขนส่งสินค้าได้ มากขึ้น

Tan Son Nhat International Airport เป็นสนามบินที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากนคร โฮจิมินห์ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเที่ยวบินไปเบอร์ลิน แฟรงก์เฟิร์ต อัมสเตอร์ดัม ปารีส โซล โอซากา กวางเจา ไทเป ฮ่องกง กรุงเทพฯ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา ซิดนีย์ มอสโค มะนิลา สนามบินแห่งนี้มีโครงการจะย้ายห่างออกไปอีก 40 กิโลเมตร เพื่อก่อสร้างสนามบินให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่ม ขึ้นเป็น 100 ล้านคนต่อปี

นอกจากสนามบินนานาชาติแล้วเวียดนามยังมีสนามบิน ขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง ประกอบไปด้วย สนามบินลองถ่าน สนามบินจูลาย และสนามบินเล็ก ๆ ตามจังหวัดต่าง ๆ อีก 18 แห่ง เพื่อรองรับการขนส่งภายในประเทศ ทั้งนี้สนามบิน ในจังหวัดต่างๆมีหลายแห่งที่กําลังอยู่ระหว่างการยกฐานะให้เป็นสนามบิน นานาชาติ นอกจากนี้แล้วยังมีสนามบินที่กําลังก่อสร้างบนสองเกาะใหญ่ๆเพื่อ รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยคือ สนามบินบนเกาะกอน ด่าว และ เกาะฟู

ปัจจุบัน เวียดนามมีสายการบินแห่งชาติ 2 แห่ง คือ Vietnam Airline ให้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ และ Pacific Airline ที่เน้นการให้บริการ เฉพาะภายในประเทศ
 
เรือ

จากท่าเรือกรุงเทพฯ ไปเวียดนาม
จากท่าเรือกรุงเทพฯไปยังท่าเรือฮานอย (ท่าเรือไฮฟอง) และท่าเรือไซ่ง่อน


เวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ทั้งหมด 17 ท่ารองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้านตันต่อวัน และสามารถรองรับเรือระวางบรรทุกสูงสุด 1 หมื่นตันได้ ท่าเรือ สําคัญได้แก่ ท่าเรือไซ่ง่อน ดานัง ไฮฟอง คามรานห์ ฮาลอง นาจราง วินห์ หวุงเต่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทดลองสร้างท่าเรือนอกชายฝั่งของจ่าวินห์เพื่อรองรับเรือ สินค้าขนาด 2 หมื่นตัน รวมทั้งสร้างท่าเรืออีก 4 แห่ง ในจ่าวินห์สกจางเบนแจ๋ และเกียนยาง เพื่อกระจายปริมาณการขนส่งสินค้าจากท่าเรือไซ่ง่อน ท่าเรือ ที่สําคัญ ได้แก่

ท่าเรือไซ่ง่อน เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้ มีท่าเทียบเรือ โดยสารเดินทะเล 1 ท่า ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 31 ท่า พื้นที่โกดัง 5 แสนตารางเมตร เครนขนาด 25-100 ตัน 16 ตัว มีการขนส่งสินค้ากว่า 10 ล้านตันต่อปี

ท่าเรือดานัง ดานังมีท่าเรือน้ําลึก Tien Sa Seaport นับเป็นท่าเรือสําคัญของ เวียดนามในภาคกลาง รัฐบาลกําลังพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถขนถ่ายตู้ คอนเทนเนอร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 20 ตู้ต่อชั่วโมง ขนถ่ายสินค้าได้ 7,000 ตันต่อวัน มีการก่อสร้าง Break Water จาก 250 เมตร ในปัจจุบัน เป็น 450 เมตรใน อนาคต เป็นต้น นอกจากนั้นยังเตรียมความพร้อมในการอํานวยความสะดวก ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งมีนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ กับการพัฒนาท่าเรืออีกด้วย รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ท่าเรือแห่งนี้เป็น ท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกและคาดว่าปี 2553 สามารถรองรับปริมาณ สินค้าได้ 8 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ดานังยังมีท่าเรือแม่น้ําอีกแห่งคือ Han River Port สามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 5 พันตัน ปริมาณขนส่งสินค้า 1 ล้านตันต่อปี

ท่าเรือไฮฟอง ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟองเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศแต่ ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือนี้ประมาณ 7-10 ล้านตัน ต่อปีสามารถรองรับเรือระวางบรรทุก 7,000-10,000 ตัน ระยะทางจากท่าเรือ ไฮฟองถึงโฮจิมินห์เมื่อวัดทางทะเลประมาณ 1,480 กิโลเมตรทางบก 1,800 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,926 กิโลเมตร ไฮฟองเป็นศูนย์กลางการส่งออก สินค้าของจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือของเวียดนาม ระยะทางจากท่าเรือ ไฮฟองออกสู่ทะเลประมาณ 40 กิโลเมตร ท่าเรือไฮฟองเป็นกลุ่มท่าเรือ ซึ่ง แบ่งออกเป็น 3 เขตดังนี้

เขตที่ 1 Main Port เป็นท่าเรือแม่น้ํา ร่องน้ําลึกเพียง 9 เมตร สามารถ รองรับเรือที่มีระวางขับน้ําไม่เกิน 1.5 หมื่นตัน เรือใหญ่ต้องขนถ่ายที่ท่าเรือด้าน นอกก่อน

เขตที่ 2 Chua Ve Port เป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ (Container Terminal) ได้รับเงินสนับสนุนจาก ODA (Official Development Assistance) ของญี่ปุ่นทั้งในด้านการก่อสร้างเครน และระบบซอฟท์แวร์ในการควบคุมท่าเรือ มีระดับน้ําลึก 7.5 เมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขุดร่องน้ําเพิ่มเติมผ่าน หมู่เกาะกั๊ทไห่ (Cat HaiIs lands) เพื่อให้รับเรือขนาดใหญ่ได้มากขึ้นจาก ปัจจุบันที่รับได้เฉพาะเรือที่มีระวางขับน้ําไม่เกิน 1.5 หมื่นตัน

เขตที่ 3 Dinh Vu Port อยู่ในแหลมดิงห์วู เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2547 กําหนดแล้วเสร็จในปี 2553 มี 7 เครน สร้างเสร็จแล้ว 4 เครน และจะเสร็จอีก 2 เครน ในปี 2551 สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่เกิน 2 หมื่นตัน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเขตขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ไปสู่เรือ ขนาดเล็กเพื่อเข้า สู่พื้นที่ด้านในด้วย สําหรับในอนาคตคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัทท่าเรือ ไฮฟองก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกแห่งใหม่ ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในปี 2551 เมื่อแล้ว เสร็จจะสามารถรองรับเรือที่มีขนาด 5-6 หมื่นตัน รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อม แหลมดิงห์วูกับเกาะกั๊ทไห่ และรถไฟฟ้าเพื่อรองรับสินค้าที่ขนส่งมาจากท่าเรือ ที่กั๊ทไห่ นอกจากนี้ ยังมีการขุดร่องน้ําให้ลึกกว่าเดิมเป็น 14-16 เมตร เพื่อ ให้สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

นอกจากนี้ยังมีท่าเรืออีก 4 แห่งในเมืองจ่าวินห์ซกจางเบิ๋น-แจ๋และ เกี๋ยนยาง เพื่อรองรับความคับคั่งของสินค้าจากท่าเรือไซ่ง่อน

 
จุดผ่านแดน
 
 
การติดต่อสื่อสาร


 
พยากรณ์อากาศ
 
 
ไทยประตูสู่อินโดจีน
หนองคาย-เวียงจันทน์-ฮานอย ฮาลอง
หนองคาย-เวียงจันทน์-ฮานอย ฮาลอง
 
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต(ลาว) -เว้ (เวียดนาม)-ฮอยอัน-ดานัง
 
เชียงของ-อุดมไช-เดียนเบียนฟู(เวียดนาม)
เชียงของ-อุดมไช-เดียนเบียนฟู(เวียดนาม)
 
ภูดู่-ไชยะบุรี เวียงจันทร์-ฮานอย ฮาลอง
ภูดู่-ไชยะบุรี เวียงจันทร์-ฮานอย ฮาลอง
 
นครพนม - คำม่วน(ลาว) - กวางบินฑ์ (เวียดนาม) - ดงฮา กิ่งเทยนเว้ - ฮอยอัน

 
อุบลฯ-ปากเซ- ฮอยอัน ดานัง เว้
อุบลฯ-ปากเซ- ฮอยอัน ดานัง เว้
 
อรัญประเทศ-เสียมเรียบ พนมเปญ-โฮจิมินห์
อรัญประเทศ-เสียมเรียบ พนมเปญ-โฮจิมินห์
 
     
   
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
คู่มือ การค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงการต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
เชียงของ, จ.เชียงราย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.มุกดาหาร
จ.นครพนม
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีษะเกษ
จ.จันทบุรี
จ.สุรินทร์
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
หลวงพระบาง
นครเวียงจันทน์
วังเวียง
จำปาสัก
ไชยะบุรี
เดียนเบียนฟู
กว๋างนิง
ฮานอย ฮาลอง
เว้
ดานัง
ฮอยอัน
โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เสียมเรียบ
พนมเปญ
พะตะบอง
เกาะกง
กรุงสีหนุวิลล์
เชียงตุง
เมืองลา
เมียวดี
ย่างกุ้ง
มัณฑะเลย์
พุกาม
อินเล
สิบสองปันนา
นครคุนหมิง
         
เชื่อมโยงประเทศลาว เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม เชื่อมโยงประเทศกัมพูชา เชื่อมโยงประเทศพม่า ข้อมูลการเดินทาง
เชียงของ, จ.เชียงราย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.อุบลราชธานี
จ.มุกดาหาร
จ.นครพนม
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สอด, จ.ตาก
แม่สาย, จ.เชียงราย
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมเรียบ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ