เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ลาวใต้ > ปากเซ
จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

:: จุดหมายปลายทาง ประเทศจีนตอนใต้, มณฑลยูนนาน
สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
จงเตี้ยน, แชงกรีลา เต๋อชิง
 
 
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


ประเทศจีน มณฑลยูนนาน > การเดินทาง  
ภาพโดย : สมาชิก pantip.com คุณ khundenkrup, http://thai.ynta.gov.cn
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากประเทศไทย ไป มณฑลยูนนาน ประเทศจีน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่มณฑลยูนนานได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน
เอกสารประจำตัว การนำยานพาหนะข้ามแดน
รถไฟ เครื่องบิน
เรือ จุดผ่านแดน
การติดต่อสื่อสาร พยากรณ์อากาศ
 
การเดินทางไปมณฑลยูนนาน เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือบัตรผ่าน แดน มิฉะนั้นจะเป็นการลักลอบเข้าเมือง
เอกสารประจำตัว

 

การนำยานพาหนะข้ามแดน

ทางรถยนต์
ถนนภายในมณฑลยูนนานมีความยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน สามารถเชื่อมโยงถึง เมืองต่างๆ ทั่วมณฑล ทางหลวงชั้น 1 มีความยาวมากกว่า 615 กิโลเมตร ทางหลวงชั้น 2 และ 3 มีความยาวรวมกันมากกว่า 7,917 กิโลเมตร ทั้งนี้ ทางหลวงชั้น 2 มีการเชื่อมต่อ ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม และไทย (ผ่านพม่า ลาว)

 
รถไฟ

ทางรถไฟภายในมณฑลยูนนานมีความยาวรวมประมาณ 1,700 กิโลเมตร เส้นทางรถไฟที่ สำคัญได้แก่ ? เส้นทางนครคุนหมิง-เมืองกว่างทง เขตฉู่สง : สามารถเดินทางขึ้นเหนือไปนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ระยะทางนครคุนหมิง-นครเฉิงตู 282 กิโลเมตร
- เส้นทางนครคุนหมิง-เมืองชวี่จิ้ง : สามารถเดินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปยัง นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ระยะทางนครคุนหมิง-นครกุ้ยหยาง 341 กิโลเมตร
- เส้นทางนครคุนหมิง-นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี : เป็นเส้นทางขนส่ง สินค้าของมณฑลชั้นในทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนออกสู่ทะเลทางนครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง และนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี ระยะทางนครคุนหมิงเขตเชื่อมต่อกับเขตกวางสี ประมาณ 300 กิโลเมตร
- เส้นทางรถไฟจากเมืองกว่างทง เขตฉู่สง-เมืองต้าหลี่ : ระยะทาง 206 กิโลเมตร-
 
เครื่องบิน

- เดือนมิถุนายน 2555 มณฑลยูนนานได้เปิดใช้สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย แทนสนามบิน นานาชาติอูเจียป้า ใช้เงินลงทุน 38,000 ล้านหยวน เพื่อรองรับอนาคตตามแผนการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 ให้มณฑลยูนนานเป็น “มณฑลหัวสะพาน” ในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ ทวีปยุโรป
- มณฑลยูนนานมีสนามบินพลเรือนรวม 12 แห่ง ได้แก่ สนามบินนครคุนหมิง สนามบินเมือง เป่าซาน สนามบินเมืองซือเหมา สนามบินเมืองเจาทง สนามบินเขตสิบสองปันนา สนามบินหมางซื่อ สนามบินเมืองลี่เจียง สนามบินเมืองต้าหลี่ สนามบินแชงกรีลา สนามบิน เมืองหลินชาง สนามบินเหวินซาน และสนามบินอำเภอเถิงชง
 
เรือ

“ท่าเรือจิ่งหง” เป็นท่าเรือสำคัญแห่งหนึ่งบนเส้นทางเดินเรือนานาชาติ ตั้งอยู่ทางด้าน เหนือของแม่น้ำหลานฉางเจียง (แม่น้ำโขงในเขตประเทศจีน) เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา ประกอบด้วยท่าเรือย่อย 3 แห่ง
1) ท่าเรือเขตพื้นที่จิ่งหง : พื้นที่ 61.11 ไร่ (146.67 หมู่) แบ่งเป็นท่าเทียบจอดเรือ 6 ท่า (ท่ารับส่งผู้โดยสาร 2 ท่า และท่ารับส่งสินค้า 4 ท่า) สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ ปีละ 4 แสนตัน และรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 1.5 ล้านคน ท่าเรือจิ่งหงอยู่ห่างจาก จุดตัดประเทศจีน-พม่า-ลาว ตามเส้นทาง ระยะทาง 101 กิโลเมตร ห่างจากสามหลี่ยม ทองคำ 334.6 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 402.1 กิโลเมตร

2) ท่าเรือก๋านหล่านป้า : อยู่ห่างจากท่าเรือจิ่งหงประมาณ 27 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อ แบ่งเบาภาระของท่าเรือจิ่งหง สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ปีละ 1 ล้านตัน และ รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 4 แสนคน

3) ท่าเรือกวนเหล่ย : เป็นท่าเรือย่อยรับส่งสินค้าที่สำคัญของท่าเรือจิ่งหง อยู่ห่างจากท่าเรือ ย่อยเขตพื้นที่จิ่งหงตามเส้นทางน้ำ 81 กิโลเมตร (เส้นทางบก 157 กิโลเมตร) สามารถ รองรับการขนส่งสินค้าได้ปีละ 2 แสนตัน และรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 1 แสนคน

 
จุดผ่านแดน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสากล 10 แห่ง

1. สนามบินนานาชาติ 2 แห่ง
1) สนามบินนานาชาตินครคุนหมิง
2) สนามบินนานาชาติเมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา

2. ท่าเรือแม่น้ำโขง 2 แห่ง
3) ท่าเรือซือเหมา
4) ท่าเรือเชียงรุ่ง

3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก 6 แห่ง
5) เมืองรุ่ยลี่
6) หว่านติง
7) เหอโข่ว
8) เทียนเป่า
9) จินสุ่ยเหอ
10) ด่านโม่ฮาน (Mohan) หรือบ่อหาน ตั้งอยู่ชายแดนจีน-ลาว บนเส้นทาง R3A จีน- ลาว-ไทย
 
การติดต่อสื่อสาร


 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กระทรวงการต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
ไทยประตูสู่อินโดจีน
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และจีนตอนใต้
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา
 
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี
 
     
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย อุตรดิตถ์ สระแก้ว

 
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : mekongrivertoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, MekongRiverToday fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
 
     
 
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
การเดินทาง
โปรโมชั่น
ข่าวท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
 

 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ