เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ลาวใต้ > ปากเซ
จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

:: จุดหมายปลายทาง ประเทศจีนตอนใต้, มณฑลยูนนาน
สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
จงเตี้ยน, แชงกรีลา เต๋อชิง
 
 
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


ประเทศจีน มณฑลยูนนาน > เส้นทางท่องเที่ยว  
ภาพโดย : สมาชิก pantip.com คุณ khundenkrup

สารบัญ สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
หน้าสารบัญ แพจเกจทัวร์
เส้นทางท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง


B08,
B09
จุดหมายปลายทาง
เส้นทางท่องเที่ยวมณฑลยูนนานตอนเหนือ เส้นทางท่องเที่ยวมณฑลยูนนานตอนกลาง
เส้นทางท่องเที่ยวมณฑลยูนนานตอนใต้ เส้นทางท่องเที่ยว เมืองในมณฑลยูนนาน
   
 
เส้นทางท่องเที่ยว มณฑลยูนนานตอนเหนือ
ลี่เจียง - ทะเลสาบหลูกู 5 วัน 4 คืน
เดินทางโดยเครื่องบิน

 
คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน
เดินทางโดยเครื่องบิน
 
เชียงของ-ลาว-สิบสองปันนา-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-นครคุนหมิง
เดินทางโดยรถยนต์
 
เต๋อชิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาหิมะเหมยหลี่ เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ  
     
คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
เดินทางโดยเครื่องบิน


 
คุนหมิง ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงการีล่า 7วัน5คืน
เดินทางโดยเครื่องบิน

 
Lost of the Horizon แชงกรีล่า-เต๋อชิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-คุนหมิง-เชียงรุ้ง
เชียงราย เชียงของ-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น-เมืองล่า-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง-ยอดเขาหิมะมังกรหยก-คุนหมิง-สิบสองปันนา

 
     
 
เส้นทางท่องเที่ยว มณฑลยูนนานตอนกลาง
คุนหมิง สิบสองปันนา คุนหมิง อุทยานป่าหิน โชว์เผ่าไอนี่ 6วัน5คืน
เดินทางโดยรถยนต์

 
     
สิบสองปันนา-คุนหมิง-ซาปา(เวียดนาม)
เดินทางโดยรถยนต์
 
     
 
เส้นทางท่องเที่ยว มณฑลยูนนานตอนใต้
เชียงของ > จ.เชียงราย  

สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี สวนม่านทิง วัดหลวง หมู่บ้านไทลื้อ 6 วัน 5 คืน

วันแรก กรุงเทพ-เชียงราย

วันที่สอง เชียงราย-เชียงของ–ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเตน–เชียงรุ่งสิบสองปันนา

วันที่สาม วัดหลวง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน - สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่

วันที่สี่ ตลาดเช้าไทลื้อ กาหลั่นป้า หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ตลาดไทลื้อวัดสวนม่อน(วัดไทยใหญ่) สวนม่านทิง

วันที่ห้า เชียงรุ่ง สิบสองปันนา เมืองหล้า หลวงน้ำทา เชียงราย

วันที่หก กทม 
 

เชียงของ-สิบสองปันนา-เมืองหล้า-หลวงน้ำทา-เชียงของ 6 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงของ(จังหวัดเชียงราย)
วันที่สอง เชียงของ-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-บ่อเตน(ชายแดนลาว-จีน)-บ่อหาน-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง)

วันที่สาม วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนป่าดงดิบ-เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง-โชว์พาราณสี หรือ โชว์ BEAUTIFUL SOUTH

วันที่สี่ สวนม่านทิง-วัดปาเจ-หมู่บ้านไตลื้อม่านฮ่อป้อง-พิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา-สิบสองปันนา-เมืองหล้า

วันที่ห้า ตลาดเช้าเมืองหล้า-เมืองหล้า-บ่อหาน-บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-เวียงภูคา-ห้วยทราย สะพานมิตรภาพลาว-ไทย-เชียงของ-กรุงเทพฯ

วันที่หก กรุงเทพฯ


 
  เชียงราย-เมืองหล้า-ถ้ำควายเขาแสง-สิบสองปันนา-หลวงน้ำทา-เชียงราย 4 วันทัวร์(เครื่องบิน-รถ-เครื่องบิน)

วันแรก สนามบินดอนเมือง-เชียงราย-เชียงของ-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-บ่อเตน(ชายแดนลาว-จีน)-บ่อหาน-เมืองหล้า(สิบสองปันนา)

วันที่สอง ตลาดเช้าเมืองหล้า-ถ้ำความเขาแสงเทวโลกเมืองหยวน-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) สวนม่านทิง-วัดป่าเจ-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

วันที่สาม วัดหลวงเมืองล้อ-สวนป่าดงดิบ-โชว์พาราณสี

วันที่สี่ สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง)-บ่อหาน-บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-เวียงภูคา-ห้วยทราย สะพานมิตรภาพลาว-ไทย-เชียงของ-เชียงราย-สนามบินดอนเมือง 
  เยือนสิบสองปันนา-ถิ่นวัฒนธรรมไตลื้อ 4 วัน ไตลื้อบ้านดิว-สวนม่านทิง-วัดหลวงเมืองลื้อ (เครื่องบิน)

วันแรก กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่สอง หมู่บ้านไตลื้อบ้าวดิว-สวนม่านทิง-สวนป่าดงดิบ(รวมรถไฟฟ้า)-โชว์พาราณสี
วันที่สาม วัดหลวงเมืองลื้อ-เจดีย์เก้าจอม สิบสองเชียง-ช้อปปิ้งอิสระ
วันที่สี่ สิบสองปันนา-กรุงเทพฯ


 
 

ท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว เมืองใหม่ นครราชาแห่งโรมัน

วันแรก เชียงแสน – คิงส์โรมัน
วันที่สอง คิงส์โรมัน – สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงแสน


 
     
สิบสองปันนา-คุนหมิง 6 คืน 7 วัน โดยรถ เริ่ม เชียงของ เชียงราย
เดินทางโดยรถยนต์

 
     
สิบสองปันนา เที่ยวเชียงรุ้ง โชว์พาราณาสี เที่ยวจีน 4วัน3คืน
เดินทางโดยรถยนต์

 
     
 
เส้นทางท่องเที่ยว จีนตอนตอนใต้, มณฑลยูนนาน และมณฑลกวางซี
สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
จงเตี้ยน, แชงกรีลา เต๋อชิง
 
บันทึกความทรงจำ, เรื่องเล่า ประสบการณ์
รวบรวมประสบการณ์ท่องเที่ยว การเดินทาง ท่องเที่ยว การนำเสนอที่หลากสไตล์
คุนหมิง-สิบสองปันนา-ลาว-เชียงของ-เชียงราย ตอนที่ 3
สมาชิกหมายเลข 1224882

ทัวร์สิบสองปันนา Backpack แบบประหยัด - Pantip
สมาชิกหมายเลข 998179

สิบสองปันนาก่อนเธอจะเปลี่ยนไป
จากคุณ : ซุปเปอร์โด่ง

[CR]รีวิว..แบกเป้ ลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองจีน ด้วยตัวเอง ตอนที่ 4 การเดินทางจากเมืองต้าหลี่ไปเมืองแชงกรีล่า ดินแดนแห่งขอบฟ้า
khundenkrup

[CR]ลุยเดี่ยว..เที่ยวเมืองจีน ด้วยตัวเอง ตอนที่ 6 ไปหุบเขาหิมะมังกร สระน้ำมังกรดำ ท่องราตรีเมืองมรดกโลกลี่เจียง
khundenkrup

[CR]รีวิว..ลุยเดี่ยวเที่ยว เมืองจีนด้วยตัวเอง ตอนที่ 7 เลาะเมืองมรดกโลกลี่เจียง และการเดินทางโดยรถโดยสารไปนครคุนหมิง
khundenkrup

[CR]แบกเป้..ลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองจีน ตอนที่ 8 ตอนสุดท้าย ท่องนครหลวงคุนหมิง Green Lake Park และเดินทางกลับเมืองไทยโดยรถโดยสาร
khundenkrup

[CR] Shangri-la, the Lost Horizon Esp# 9 Trekking to Yubeng Village ปีนเขา ย่ำหิมะ ลุยป่ากันไปจนถึงที่หมายจนได้
จากคุณ : vuddiken

[CR] Shangri-la, the Lost Horizon Esp# 10 Meili Foot Hills and the Sacred Water Falls

จากคุณ : vuddiken
อ่านต่อ >>
 
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
Yunnan Provincial Tourism Administration
กระทรวงการต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

 
ไทยประตูสู่อินโดจีน
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และจีนตอนใต้
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา
 
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี
 
     
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย อุตรดิตถ์ สระแก้ว

 
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : mekongrivertoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, MekongRiverToday fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
 
     
 
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
การเดินทาง
โปรโมชั่น
ข่าวท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
 

 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ