เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ลาวใต้ > ปากเซ
จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

:: จังหวัดชายแดนไทย, เมืองชายแดน
เชียงของ พะเยา อุตรดิตถ์ น่าน เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สระแก้ว ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จันทบุรี
ตราด แม่สาย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


เชียงของ > จ.เชียงราย > เส้นทางท่องเที่ยว, ทริปแนะนำ  
ภาพโดย : www.tourismcambodia.org, อนุสาร อ.ส.ท., www.facebook.com/WhiteCloudTravel
 
ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวเที่ยวในจังหวัด จังหวัดใกล้เคียง และต่างประเทศ
เที่ยวในจังหวัด  

วันแรก | กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงของ :
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเชียงราย - สถานีขนส่งเชียงราย - ขนส่งเชียงของ - วัดหาดไคร้ - วัดสบสม - เข้าที่พัก - วัดศรีดอนชัย - วัดพระแก้ว - วัดหลวง - ถนนคนเดิน

วันที่สอง | เชียงของ - เชียงราย - กรุงเทพฯ :
สะพานมิตรภาพ - ท่าเรือบั๊ค - วัดศรีดอนชัย - ขนส่งเชียงของ - เชียงราย - วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - วัดมิ่งเมือง - หอนาฬิกา - สนามบินเชียงราย - สนามบินสุวรรณภูมิ

 
     
เที่ยวในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง  

วันแรก | กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงของ :
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเชียงราย - สถานีขนส่งเชียงราย - ขนส่งเชียงของ - วัดหาดไคร้ - วัดสบสม - เข้าที่พัก - วัดศรีดอนชัย - วัดพระแก้ว - วัดหลวง - ถนนคนเดิน

วันที่สอง | เชียงของ - เชียงราย :
สะพานมิตรภาพ - ท่าเรือบั๊ค - วัดศรีดอนชัย - ขนส่งเชียงของ - เชียงราย - วัดพระสิงห์ - วัดพระแก้ว - วัดมิ่งเมือง - หอนาฬิกา - ถนนคนเดิน - เข้าที่พัก

วันที่สาม | เชียงราย - กรุงเทพฯ :
วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - สนามบินเชียงราย - สนามบินสุวรรณภูมิ

 
     
เที่ยวในจังหวัด, จังหวัดใกล้เคียง และต่างประเทศ  

สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี สวนม่านทิง วัดหลวง หมู่บ้านไทลื้อ 6 วัน 5 คืน

วันแรก กรุงเทพ-เชียงราย

วันที่สอง เชียงราย-เชียงของ–ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเตน–เชียงรุ่งสิบสองปันนา

วันที่สาม วัดหลวง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน - สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่

วันที่สี่ ตลาดเช้าไทลื้อ กาหลั่นป้า หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ตลาดไทลื้อวัดสวนม่อน(วัดไทยใหญ่) สวนม่านทิง

วันที่ห้า เชียงรุ่ง สิบสองปันนา เมืองหล้า หลวงน้ำทา เชียงราย

วันที่หก กทม 
 

เชียงของ-สิบสองปันนา-เมืองหล้า-หลวงน้ำทา-เชียงของ 6 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงของ(จังหวัดเชียงราย)
วันที่สอง เชียงของ-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-บ่อเตน(ชายแดนลาว-จีน)-บ่อหาน-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง)

วันที่สาม วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนป่าดงดิบ-เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง-โชว์พาราณสี หรือ โชว์ BEAUTIFUL SOUTH

วันที่สี่ สวนม่านทิง-วัดปาเจ-หมู่บ้านไตลื้อม่านฮ่อป้อง-พิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา-สิบสองปันนา-เมืองหล้า

วันที่ห้า ตลาดเช้าเมืองหล้า-เมืองหล้า-บ่อหาน-บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-เวียงภูคา-ห้วยทราย สะพานมิตรภาพลาว-ไทย-เชียงของ-กรุงเทพฯ

วันที่หก กรุงเทพฯ


 
  เชียงราย-เมืองหล้า-ถ้ำควายเขาแสง-สิบสองปันนา-หลวงน้ำทา-เชียงราย 4 วันทัวร์(เครื่องบิน-รถ-เครื่องบิน)

วันแรก สนามบินดอนเมือง-เชียงราย-เชียงของ-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-บ่อเตน(ชายแดนลาว-จีน)-บ่อหาน-เมืองหล้า(สิบสองปันนา)

วันที่สอง ตลาดเช้าเมืองหล้า-ถ้ำความเขาแสงเทวโลกเมืองหยวน-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) สวนม่านทิง-วัดป่าเจ-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

วันที่สาม วัดหลวงเมืองล้อ-สวนป่าดงดิบ-โชว์พาราณสี

วันที่สี่ สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง)-บ่อหาน-บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-เวียงภูคา-ห้วยทราย สะพานมิตรภาพลาว-ไทย-เชียงของ-เชียงราย-สนามบินดอนเมือง 
  เยือนสิบสองปันนา-ถิ่นวัฒนธรรมไตลื้อ 4 วัน ไตลื้อบ้านดิว-สวนม่านทิง-วัดหลวงเมืองลื้อ (เครื่องบิน)

วันแรก กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่สอง หมู่บ้านไตลื้อบ้าวดิว-สวนม่านทิง-สวนป่าดงดิบ(รวมรถไฟฟ้า)-โชว์พาราณสี
วันที่สาม วัดหลวงเมืองลื้อ-เจดีย์เก้าจอม สิบสองเชียง-ช้อปปิ้งอิสระ
วันที่สี่ สิบสองปันนา-กรุงเทพฯ


 

เชียงของ – ห้วยทราย – อุดมไชย – หลวงพระบาง – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย 4 วัน 3 คืน ( ไปรถ กลับ รถ )

วันแรก เชียงของ – ห้วยทราย – อุดมไชย – หลวงพระบาง
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่าน
นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ
ผ่านเมืองห้วยทราย และเมืองเวียงภูคา

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนีบว – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางสี – พระราชวัง -พระธาตุภูสี
วันที่สาม หลวงพระบาง - ล่องเรือแม่น้ำโขง – บ้านซ่างไห่ – ถ้ำติ่ง – อุดมไชย – หลวงน้ำทา
วันที่สี่ หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ


 

เชียงของ – ห้วยทราย –ล่องแม่น้ำโขง – หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน ( ไปเรือ กลับ เรือ )

วันแรก เชียงของ – หลวงพระบาง
จุดนัดหมาย ที่ อ.เชียงของ จากนั้นนำท่านลงเรือที่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือใหญ่ที่ท่าเรือห้วยทรายเมื่อทุกท่านขึ้น
เรือใหญ่เรียบร้อยแล้ว ทีมงานนำท่านออกเดินทางล่องแม่น้ำโขง

วันที่สอง ตักบาตร วัดเชียงทอง วัดวิชุน หมู่บ้านผานม น้ำตกกวางสี พระราชวัง พระธาตุภูสี
วันที่สาม หลวงพระบาง - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ปากแบ่ง
วันที่สี่ ปากแบ่ง - ห้วยทราย - เชียงของ ถึงห้วยทราย และกลับข้ามสู่เมืองไทย ที่ท่าเรือ อ.เชียงของ
 

เดียนเบียนฟู ซาปา ผ่านเส้นทาง สปป.ลาว สู่เวียดนามเหนือ

วันแรก เชียงของ
วันที่สอง เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – อุดมชัย – เมืองขาว
สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก เมือง เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผ่านพิธีการของลาวเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางบนเส้น ถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ ผ่านเมืองห้วยทราย

วันที่สาม เมืองขวา – ด่านปางหก(ลาว) – ด่านไตรจาง(เวียดนาม) – เดียนเบียนฟู
วันที่สี่ เดียนเบียนฟู – ซาปา
วันที่ห้า เที่ยวซาปา เต็มวัน
วันที่หก ซาปา - เดียนเบียนฟู
วันที่เจ็ด เดียนเบียนฟู – ด่านไตรจาง – ด่านสบพูน(ปางหก) – อุดมไชย
วันที่แปด อุดมไชย – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ

 

 
 

เชียงของ ห้วยทราย อุดมไชย เมืองขวา เดียนเบียนฟู ไปรถกลับรถ (5วัน4คืน)

วันแรก เชียงของ –ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – อุดมไชย – เมืองขวา
เช้า ด่านตรวจคนเข้า เมือง ผ่านพิธีการเรียบร้อยแล้ว นั่งเรือข้ามฝากสู่สปป.ลาว ที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว
ออกเดินทาง ผ่านเมืองห้วยทราย สู่เมืองหลวงน้ำทา บนเส้นทางถนนสายใหม่ R3A

วันที่สอง เมืองขวา-เดียนเมียนฟู-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - สุสานนักรบ - ป้อมปราการ A1 - ฐานทัพฝรั่งเศส
วันที่สาม ตลาดเช้า - เมืองฟรัง (ฐานบัญชาการทหารเวียดนาม) – วัดหว่างกงเจิ๊ด - หมู่บ้านชนเผ่าไทดำ
วันที่สี่ เดียนเบียนฟู-อุดมไชย
วันที่ห้า อุดมไชย-หลวงน้ำทา-เชียงของ

 
     
 
บริษัท นำเที่ยว

น้ำโขงแทลเวล - Namkong Travel 408 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053 655 796 โทรสาร : 053 655 802
Mobile :081 603 3262 E-Mail : phayao98@hotmail.com Web site : http://www.namkhongriverside.net/

เชียงของการท่องเที่ยว - Chiangkhong Tour 357 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053 655 381 โทรสาร : 053 655 381
Mobile Phone : 084 741 8838 E-Mail : chiangkhongtour@hotmail.com

สายนทีทัวร์ - Sainatee Tour 400 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053 792 010 โทรสาร : 053 792 010
Mobile Phone : 081 746 6725 E-Mail : sainatee_tour@hotmail.com

แอนทัวร์ - Ann Tour 166 หมู่ 8 ถ.สายกลาง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 51740
โทร. 053 655 198 โทรสาร : 053 791 218
Mobile phone : 087 301 2404 E-Mail : anntour1@windowslive.com Web site : http://www.anntour.com/

เอกลักษณ์ทัวร์ - Eakaluck Tour 412 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053 655 391 โทรสาร : 053 655 391
Mobile Phone : 086 921 4391 E-Mail : eakalucktour@hotmail.com

ล้านช้าง อีซี่ทริป - Lachang Easy Trip 63/2 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053 655 174 โทรสาร : 053 655 174
Mobile phone : 089 635 5999 E-Mail : easytrip@discoverylaos.com Web site : http://www.discoverylaos.com/

โสภาพรรณ แทลเวล - Sopaphan Travel
โทร. 053 752 555 โทรสาร : 053 752 555
Mobile phone : 081 992 9101 E-Mail : luangprabangtravel@gmail.com Web site : http://www.luangprabangtravel.com/

ฟีนิกส์ ทัวร์ - Phonenix Tour 406/1 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053 655 136 โทรสาร : 053 791 310 Mobile phone : 081 162 1167

ริเวอร์โกลท์ แทลเวล - River Gold Travel หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053 655 069 Mobile phone : 086 913 1144

ไทย-ลาว การท่องเที่ยว - Thai-Laos Travel
โทร.: 053 791 1182 โทรสาร :

 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงการต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
ไทยประตูสู่อินโดจีน
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และจีนตอนใต้
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา
 
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี
 
     
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย อุตรดิตถ์ สระแก้ว

 
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : mekongrivertoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, MekongRiverToday fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
 
     
 
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
การเดินทาง
โปรโมชั่น
ข่าวท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
:: Banner tour 1
 
:: Banner tour 2
 

 
 
 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
หลวงพระบาง
นครเวียงจันทน์
วังเวียง
จำปาสัก
ไชยะบุรี
เดียนเบียนฟู
กว๋างนิง
ฮานอย ฮาลอง
เว้
ดานัง
ฮอยอัน
โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เสียมราฐ
พนมเปญ
พะตะบอง
เกาะกง
กรุงสีหนุวิลล์
เชียงตุง
เมืองลา
เมียวดี
ย่างกุ้ง
มัณฑะเลย์
พุกาม
อินเล
สิบสองปันนา
นครคุนหมิง
         
เชื่อมโยงประเทศลาว เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม เชื่อมโยงประเทศกัมพูชา เชื่อมโยงประเทศพม่า ข้อมูลการเดินทาง
เชียงของ, จ.เชียงราย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.อุบลราชธานี
จ.มุกดาหาร
จ.นครพนม
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สอด, จ.ตาก
แม่สาย, จ.เชียงราย
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ