เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ลาวใต้ > ปากเซ
จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

:: จังหวัดชายแดนไทย, เมืองชายแดน
เชียงของ พะเยา อุตรดิตถ์ น่าน เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สระแก้ว ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จันทบุรี
ตราด แม่สาย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


หนองคาย > ประตูสู่อินโดจีน  
ภาพโดย : thai.tourismthailand.org
 
รวบรวมข้อมูลการข้ามแดน
สะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์)
การเดินทางไปยัง สปป.ลาว
 
เส้นทางเชื่อมโยงอินโดจีน
อุดรฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์
ท่องเที่ยววัฒนธรรม ชมถิ่นงามเมืองลำน้ำโขง อุดรฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์ ..
 
     
     
     
 
สะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์)

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก ชาวอีสานและชาวลาวเรียกว่า“ขัวมิดตะพาบ” (ขัว หมายถึง สะพาน) สะพานแห่งนี้กว้าง 15 เมตร โดยมี ทางรถ (3.5 เมตร) 2 ช่องจราจร, ทางเดิน (1.5 เมตร) 2 ช่องทาง ทางรถไฟ ขนาดราง 1 เมตร จำนวน 1 รางความยาวประมาณ 1,200 ม. สร้างเชื่อมระหว่างบ้านจอมมณี ต. มีชัย อ. เมืองหนองคาย ไปยังบริเวณท่านาแล้ง แขวงนครเวียงจันทน์ มีทางเดินรถสองช่องทาง เชิงสะพานมีด่านตรวจคนเข้าเมืองและศูนย์ให้บริการข่าวสารท่องเที่ยวของ ททท.ตั้งอยู่

นอกจากนี้ช่วงกลางสะพานออกแบบไว้สำหรับรางรถไฟระยะทาง 3-5 กิโลเมตร จากสะพานมิตรภาพไทย ลาว ถึงบริเวณท่านาแล้ง บ้านดงโพสี เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารจะที่จะเดินทางเข้าออก ไทย-ลาว ซึ่งถือว่าเป็นระยะแรกของโครงการการก่อสร้างทางรถไฟส่วนทางรถไฟระยะที่ 2 คือ จากบ้านดงโพสี ถึงบ้านโคกคำ หรือ "สถานีเวียงจันทน์" ความยาว 9 กิโลเมตร

 

 
การเดินทางไปยัง สปป.ลาว

        การเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง คือหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน หากไม่มีเอกสารดังกล่าวถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย
         1)   หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเดินทางเข้าไป สปป.ลาวโดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถพำนักได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
         2)   กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถใช้หนังสือผ่านแดน(Border Pass)ในการเดินทางโดยติดต่อขอทำได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายในการยื่นคำร้องขอ

หนังสือผ่านแดนนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ

              หนังสือผ่านแดนถาวร และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว    หนังสือผ่านแดนถาวรนั้นจะออกให้เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนเป็นการถาวรนั้นๆ  โดยมีอายุการใช้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออก และสามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ที่ถือหนังสือผ่านแดนชนิดนี้จะเดินทางเข้า-ออกได้ ณ จุดตรวจผ่านแดนที่อนุญาตได้หลายครั้ง ส่วนหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนั้น จะออกให้สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนานอกพื้นที่ชายแดนจังหวัดชายแดนนั้น ๆ มีกำหนดการใช้ภายใน 7 วันนับแต่วันออกหนังสือ โดยสามารถใช้เดินทางเข้า-ออก ณ จุดตรวจผ่านแดนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น       

              อย่างไรก็ตามการใช้หนังสือผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นชนิดถาวรและชั่วคราวก็สามารถพำนักอยู่ใน สปป.ลาวได้เพียง 3 วัน 2 คืนเท่านั้น และจะต้องเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น  เช่น กรณีที่เดินทางเข้ามาทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จะสามารถเดินทางเข้าไปยังบริเวณ
พื้นที่เวียงจันทน์ไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตเวียงจันทน์ได้ หากเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ถือว่าละเมิดและจะถูกดำเนินคดีในข้อหาเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตในความผิดดังกล่าวอาจถูกปรับอย่างต่ำ 100 ดอลลาร์   

การพำนักอยู่เกินกำหนดอนุญาตใน สปป.ลาว

                กรณีพำนักอยู่ใน สปป.ลาวเกินกำหนดอนุญาต     ถ้าเป็นหนังสือเดินทางปกติเท่าที่ผ่านมาทาง สปป.ลาวจะเปรียบเทียบปรับวันละ10 ดอลลาร์สหรัฐ และหนังสือผ่านแดน จะถูกปรับวันละ 5
ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับผู้ที่ถือหนังสือผ่านแดน   หากประสงค์จะยื่นคำร้องขออยู่ต่อสามารถติดต่อได้ที่แผนกคุ้มครองคนต่างประเทศ กองบัญชาการป้องกันรักษาความสงบ (ปกส)ในพื้นที่ โดยสามารถ
ยื่นขออยู่ต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 ครั้งๆ ละไม่เกิน 3 วัน

เส้นทางการเดินทางสู่ สปป.ลาว

               รถประจำทาง หากเดินทางผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (จว.หนองคาย)
มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศ จำนวน 4  เส้นทาง คือ 
               1. นครหลวงเวียงจันทน์ - หนองคาย
               2. นครหลวงเวียงจันทน์ - อุดรธานี
               3. นครหลวงเวียงจันทน์ - ขอนแก่น
               4. นครหลวงเวียงจันทน์ - นครราชสีมา

      หมายเหตุ - (หมายเลข 1 สามารถใช้หนังสือผ่านแดน ส่วนหมายเลข 2 -4  ต้องใช้หนังสือเดินทางเท่านั้น                    

                เครื่องบิน - สำหรับผู้ที่จะเดินทางโดยเครื่องบินมีสายการบินระหว่างกรุงเทพฯ –สปป.ลาว จำนวน 4 เส้นทางบิน คือ นครหลวงเวียงจันทน์, เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก หรืออาจจะนั่งเครื่องบินมาลงที่ สนามบินอุดรธานี     และนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว    ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ( มีรถบริการจากท่าอากาศยานอุดรธานีมายังสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเสียค่าบริการคนละ 200 บาท)

                 รถไฟ  - การเดินทางทางรถไฟต้องนั่งไปลงที่สถานีรถไฟหนองคายและต้องผ่านการตรวจ พิธีการคนเข้าเมืองและศุลกากรเสียก่อน      จึงจะสามารถต่อรถไฟข้ามไปยังสถานีรถไฟ- ท่านาแล้ง
สปป.ลาว ได้ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ต่อไปอีกประมาณ  20 กม.   จึงจะถึงตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมรถไฟคนละ 20 บาท โดยตารางการเดินรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง จะมี
4 เที่ยว คือ 
                 เวลาประมาณ 09.00 น. หนองคาย - ท่านาแล้ง
                 เวลาประมาณ 11.30น. ท่านาแล้ง - หนองคาย
                 เวลาประมาณ 14.45 น. หนองคาย - ท่านาแล้ง
                 เวลาประมาณ 17.15 น. ท่านาแล้ง - หนองคาย

     หากบางท่านไม่อยากใช้บริการรถไฟข้ามไป สปป.ลาว ก็สามารถนั่งรถรับจ้างสาธารณะที่มีไว้ให้บริการมาลงที่จุดตรวจ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีรถประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งไปยังเวียงจันทน์หลายสายด้วยกันไว้คอยให้บริการ

 

                  รถยนต์ส่วนบุคคล-- กรณีบางท่านต้องการจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของตนเองก็สามารถทำได้โดยจะต้องมีเอกสารนำติดตัวดังต่อไปนื้

              -หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ(เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ สามารถขอ
ได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้น
จดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ รับผิดชอบติดกับ สปป.ลาว
             - หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง)
             - ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุและแปลเป็นภาษาอังกฤษขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถและสำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน
             - หากมิได้เป็นเจ้าของรถยนต์ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์
30 บาท
             - รถของบริษัทหรือนิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือมการรับรองสำเนา
เอกสารจากผู้มีอำนาจ

                    การทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ตามกฎหมายขอ สปป.ลาวกำหนดให้รถที่นำเข้าไป
ทุกคันจะต้องทำประกันภัยรถ    ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานสาขาของบริษัทประกันภัย
ที่จุดผ่านแดนฝั่ง สปป.ลาว นอกจากนี้ในการขับรถในฝั่ง สปป.ลาว ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องใช้ความ
ระมัดระวังเนื่องจากระบบการจราจรใน สปป.ลาวให้ขับทางด้านขวาของถนน รวมทั้งกำหนดความเร็ว
ไม่เกิน 50-60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และรถทางโทมักไม่หยุดรอรถทางเอก             


จุดตรวจที่สามารถเดินทางเข้าไปยัง สปป.ลาว
             จุดผ่านแดนถาวรไทย –ลาว ที่สามารถเดินทางไปยัง สปป.ลาวมีอยู่ด้วยกัน   9    จุดตรวจ
 ซึ่งในการเดินทางเข้าไปแต่ละจุดตรวจสามารถใช้หนังสือเดินทาง/หนังสือผ่านแดน   สำหรับหนังสือ
ผ่านแดนต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดห้ามออกนอกพื้นที่กำหนดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกจับในข้อหา
เดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
           1.   จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงของ จว.เชียงราย –เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
           2.   จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน –ด่านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไซยะบูลี เป็นเส้นทางสู่เมืองหลวงพระบางและแขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว
           3.   จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหือง อ.ท่าลี่ จว.เลย –เมืองแก่นท้าวแขวงไซยะบูลี
           4.   จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย –ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จว.หนองคาย
           5.   จุดตรวจสถานีรถไฟหนองคาย –ท่านาแล้ง ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟหนองคาย อ.เมือง
จว.หนองคาย  ระยะทางห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ 1 กิโลเมตร
           6.   จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จว.บึงกาฬ  - เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ
           7.   จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จว.นครพนม –เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน
           8.   จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย –ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
           9.   จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี –วังเต่า แขวงจำปาสัก ซึ่งเป็นจุด
ผ่านแดนสู่แขวงภาคใต้ของ สปป.ลาว และสามารถดินทางไปเวียดนามได้ทางด่านพูเกือ แขวงอัดตะปือ

           การเดินทางเข้าไปแต่ละจุดตรวจสามารถใช้หนังสือเดินทาง/หนังสือผ่านแดนสำหรับหนังสือ
ผ่านแดน ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดห้ามออกนอกพื้นที่กำหนด


ข้อแนะนำการเดินทางไปยัง สปป.ลาว

           - การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยเฉพาะเมื่อไปสถานที่ทางศาสนาและสถานที่
ราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรแต่งเครื่องแบบและพกพาอาวุธเข้าไป ใน สปป.ลาว หากมิใช่เป็นการ
เยือนอย่างเป็นทางการ
          - การพักค้างคืนที่บ้านคนลาวต้องแจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อนทุกครั้งและการมี
เพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาพบว่า   ปกติผู้กระทำผิด
จะถูกกักตัวไว้จนกว่าจะชำระค่าปรับ  ซึ่งค่าปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้นจะถูกส่งกลับประเทศ
          - การซื้อสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว , ตลาดเช้า
ตลาดจีน และร้านค้าท้องถิ่นอีกหลายร้านใน สปป.ลาว สามารถชำระเงินบาทไทยได้ แต่ตาม
กฎหมายของสปป.ลาว  กำหนดให้ต้องชำระเงินกีบเท่านั้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าให้ตรวจสอบ
เสียก่อนทุกครั้ง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบ 250 กีบเท่ากับ1 บาทไทย นอกจากนี้การซื้อสินค้าร้าน
ปลอดภาษีของ สปป.ลาว นั้น กฎหมายไทยอนุญาตให้นำสุราและบุหรี่เข้าประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ลิตร
และบุหรี่ไม่เกิน 150 กรัมต่อคน
          - การถ่ายภาพ ห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น ค่ายทหาร สถานีเรดาร์
  หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีโดยมีโทษทั้งจำและปรับ    นอกจากนี้การแจกจ่ายใบปลิวหรือเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การถ่ายทำภาพยนตร์  ละครมิวสิควีดิโอ ข่าว สารคดี หรือรายการ
โทรทัศน์ จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของลาวก่อน มิฉะนั้นหากฝ่าฝืนจะถูกปรับ
ขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือทั้งจำทั้งปรับ
          -กรณีหนังสือเดินทางสูญหายให้แจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานและติดต่อ
สถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต แต่อย่างไรก็ดีใน
การเดินทางไปต่างประเทศควรจะถ่ายเอกสารสำคัญ ๆ   แยกเก็บไว้หลายๆ ที่    เพื่อไว้ใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน  เช่น หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเวียงจันทน์ ตั้งอยู่ถนนไกสอน พมวิหาร

 


         เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์  หมายเลขโทรศัพท์ 214581 -3 โทรสาร 214580 และที่ทำการฝ่ายกงสุล ตั้งอยู่เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัดตะนาก หมายเลขโทรศัพท์ 453916415337 โทรสาร 415336   ในการโทรศัพท์จากประเทศไทยไปยัง สปป.ลาว ต้องกดรหัส007 -856-21 +หมายเลขโทรศัพท์

           นอกจากนี่สิ่งที่สำคัญในยื่นตรวจหนังสือเดินทางหลังรับหนังสือเดินทางจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจประทับตราอนุญาตเดินทางเข้า-ออกหรือไม่ หากตรวจไม่พบรอยตราประทับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจุดตรวจในทันที

            เนื่องจากที่ผ่านมามีบางครั้งที่เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจประทับตราในหนังสือเดินทาง
เมื่อเดินทางเข้าไปอาจถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
เลขที่ 106 ม.7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-420242-4 แฟกซ์ 042-411605

 

 
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
กระทรวงการต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยประตูสู่อินโดจีน
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และจีนตอนใต้
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา
 
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี
 
     
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย อุตรดิตถ์ สระแก้ว

 
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : mekongrivertoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, MekongRiverToday fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
 
     
 
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
การเดินทาง
โปรโมชั่น
ข่าวท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
:: Banner tour 1
 
:: Banner tour 2
 

 
 
 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
หลวงพระบาง
นครเวียงจันทน์
วังเวียง
จำปาสัก
ไชยะบุรี
เดียนเบียนฟู
กว๋างนิง
ฮานอย ฮาลอง
เว้
ดานัง
ฮอยอัน
โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เสียมราฐ
พนมเปญ
พะตะบอง
เกาะกง
กรุงสีหนุวิลล์
เชียงตุง
เมืองลา
เมียวดี
ย่างกุ้ง
มัณฑะเลย์
พุกาม
อินเล
สิบสองปันนา
นครคุนหมิง
         
เชื่อมโยงประเทศลาว เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม เชื่อมโยงประเทศกัมพูชา เชื่อมโยงประเทศพม่า ข้อมูลการเดินทาง
เชียงของ, จ.เชียงราย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.อุบลราชธานี
จ.มุกดาหาร
จ.นครพนม
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สอด, จ.ตาก
แม่สาย, จ.เชียงราย
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ