เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ลาวใต้ > ปากเซ
จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

:: จังหวัดชายแดนไทย, เมืองชายแดน
เชียงของ พะเยา อุตรดิตถ์ น่าน เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สระแก้ว ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จันทบุรี
ตราด แม่สาย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


หนองคาย > ข้อมูลทั่วไป  
ภาพโดย : thai.tourismthailand.org
 
หนองคาย
จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งแรก ที่เชื่อมโยงประเทศไทย-ลาวเข้าด้วยกัน ทำให้หนองคายในวันนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและด้วย ความที่เป็นเมืองสงบเงียบ เรียบง่าย เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตพื้นบ้าน ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์ ทั้งยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ หลากหลายไปด้วยอาหารการกินและสินค้านานาชนิด มีโรงแรมที่พักมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย เมืองริมโขงแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่นักเดินทางไม่ควรพลาด มาเยี่ยมเยือน

หนองคายมีพื้นที่ล้อมรอบทั้งหมด 7,332.38 ตาราง กิโลเมตร หรือ 4,582,675 ไร่ เป็นจังหวัดเขตชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร จ. หนองคายมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว แขวงต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีเขตแดนติดกับเขตแดนของ จ. หนองคาย ได้แก่ กำแพงนครเวียงจันทร์ แขวงบริคำไซย และแขวงคำม่วน จ. หนองคายมีด่านผ่านแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนประลาว 6 ด่าน มี 3 จุดเป็นด่านถาวร อีก 3 จุดเป็นด่านผ่อนผัน มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเชื่อมไปมาระหว่างทั้งสองประเทศเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นประตู สำคัญสู่อินโดจีนอาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ แม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดเลย

ภูมิประเทศ
จังหวัดหนองคายตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบสูงซึ่งได้แบ่งตามพื้นที่ออกเป็น 4 ลักษณะ
บริเวณที่ราบได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวและการเพาะปลูกตามริมฝั่งแม่น้ำโขง
บริเวณที่เป็นเนินราบเป็นพื้นที่ที่มีกระจายอยู่ทั่วไปในทุกเขตอำเภอซึ่งใช้เป็นนาข้าว ใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ต่างๆ ใช้ในการทำสวน และเป็นป่าธรรมชาติ
บริเวณที่เป็นเนินสูงชันและเนินเขา เป็นพื้นที่ที่มีป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณซึ่งพบได้ในเขตอำเภอบึงกาฬอำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล อำเภอบุงคล้า อำเภอพรเจริญ อำเภอสังคม เป็นต้น
บริเวณที่เป็นภูเขาสูงและที่สูงชันเหนือระดับน้ำทะเล 200 เมตร ซึ่งเป็นแนวทิวเขาต่างๆ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกในเขตอำเภอสังคม และทางทิศตะวันออกในเขตอำเภอบึงกาฬ หลายอำเภอได้รับประโยชน์สำหรับการทำการเกษตรจากการที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน นอกจากการเกษตรประชาชนยังใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงในการบริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขง นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติยังได้ติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขึ้น 113 สถานี ใน 11 อำเภอและ 2 กิ่งอำเภอ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำโขงสำหรับใช้ในการทำการเกษตร นอกเหนือจากแม่น้ำโขงแล้วยังมีแม่น้ำสงครามที่มีความยาว 420 กิโลเมตร ที่ไหลมาจากทิวเขาพูพานซึ่งไหลผ่าน จ.อุดรธานี จ. สกลนคร อ. โซ่พิสัย และ อ. เซกา

ภูมิอากาศ
ค่าเฉลี่ยฝนในระหว่างปี พ.ศ. 2530- พ.ศ. 2535 มีค่า 1,662.2 มิลลิเมตร ในปี 2534 ฝนตกหนักที่สุดนานถึง 23 วัน และปริมาตรน้ำสูงถึง 379.4 มิลลิเมตร และปริมาตรฝนที่น้อยที่สุดคือตกเพียง 2 วัน ซึ่งก็อยู่ในปี พ.ศ. 2534 และมีปริมาตรน้ำฝน 1.1 มิลลิเมตร หนองคายมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18.0-37.0 องศาเซลเซียส
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำโขงจึงทำให้จังหวัดหนองคายมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤษภาคนจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ฤดูหนาวจะเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ที่ 11 องศาเซลเซียส และฤดูร้อนจะเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 35 องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง
จังหวัดหนองคายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ และ 4 กิ่งอำเภอ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง, เทศบาลตำบล 16 แห่ง, องค์การบริหารส่วนตำบล 112 แห่ง, 115 ตำบล, 1,300 หมู่บ้าน มี 9 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอที่อยู่ติดบริเวณชายแดน มีสำนักงาน 35 แห่งที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของสำนักงานบริหารส่วนภูมิภาค และสำนักงานอีก 66 แห่งอยู่ภายใต้การสั่งการโดยตรงของสำนักงานบริหารส่วนกลาง กรมต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นสำนักงานการดูแลตรวจตราหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ 
ตำรวจท่องเที่ยว

Link ที่น่าสนใจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก: ให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการให้โบรชัวร์การท่องเที่ยวและสร้างสรรค์สื่อการท่องเที่ยว


กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศจังหวัดหนองคาย
 
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
สำนักงานจังหวัดหนองคาย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยประตูสู่อินโดจีน
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และจีนตอนใต้
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา
 
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี
 
     
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย อุตรดิตถ์ สระแก้ว

 
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : mekongrivertoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, MekongRiverToday fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
 
     
 
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
การเดินทาง
โปรโมชั่น
ข่าวท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
:: Banner tour 1
 
:: Banner tour 2
 

 
 
 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
หลวงพระบาง
นครเวียงจันทน์
วังเวียง
จำปาสัก
ไชยะบุรี
เดียนเบียนฟู
กว๋างนิง
ฮานอย ฮาลอง
เว้
ดานัง
ฮอยอัน
โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เสียมราฐ
พนมเปญ
พะตะบอง
เกาะกง
กรุงสีหนุวิลล์
เชียงตุง
เมืองลา
เมียวดี
ย่างกุ้ง
มัณฑะเลย์
พุกาม
อินเล
สิบสองปันนา
นครคุนหมิง
         
เชื่อมโยงประเทศลาว เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม เชื่อมโยงประเทศกัมพูชา เชื่อมโยงประเทศพม่า ข้อมูลการเดินทาง
เชียงของ, จ.เชียงราย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.อุบลราชธานี
จ.มุกดาหาร
จ.นครพนม
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สอด, จ.ตาก
แม่สาย, จ.เชียงราย
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ