English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
หน้าแรก > บริการของเรา > ลงโฆษณา, Sponsor - สนับสนุนเว็บไซต์
      เนื่องจากในการจัดทำเว็บไซต์ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในส่วนจดชื่อโดเมน ค่าเช่าโฮสต์ติ้ง การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนั้นทางเว็บไซต์จึงรับประชาสัมพันธ์ และลงโฆษณาต่างๆ เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ โดยรายได้ที่ได้นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีลิขสิทธ์แต่อย่างใด


www.MekongRiverToday.com
เว็บไซต์ทางเลือกใหม่ในหมวดท่องเที่ยวประเทศไทย และท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว เมืองชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ในแถบอินโดจีน ข้อมูลที่ัพัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท จำนวนมากกว่า 1800 ที่พัก โปรโมชั่น โฮมสเตย์คเกจทัวร์ สินค้า ที่กิน ที่เที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย ไหว้พระ วัดวาอาราม, ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา น้ำตก, วิถีชีวิตชุมชน, สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม, ปั่นจักรยาน ขับรถ ล่องเรือ เที่ยวริมโขง, ชมวิถีเกษตร ไร่ชา กาแฟ สวนผลไม้, รักษ์โลก สิ่งแวดล้อม, ช้อปปิ้งตลาดชายแดน, ล่องแก่ง เดินป่า ผจญภัย และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

อ่านรายละเอียดอัตราค่าโฆษณา และตำแหน่งแบนเนอร์ >>รูปแบบแสดงแบนเนอร์ในเว็บไซต์

1. หน้าแรก หมายถึง หน้า www.MekongRiverToday.com
- แสดงแบนเนอร์ 637x139 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 300x250 pixel ด้านขวา
- แสดงแบนเนอร์ 265x100 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 120x120 pixel ด้านขวา

----------------------------------------------------------------------


2. หน้าสารบัญปลายทาง 70 เมืองท่องเที่ยว
40 เมืองในแถบอินโดจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์)
30 เมืองชายแดนไทย
- แสดงแบนเนอร์ 637x139 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 300x250 pixel ด้านขวา

----------------------------------------------------------------------


3. หน้าเมนูหลัก / ปลายทางท่องเที่ยว รีวิว และบริการ / เมนูย่อยประตูสู่อินโดจีน หมายถึง
- แสดงแบนเนอร์ 637x139 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 300x250 pixel ด้านขวา
- แสดงแบนเนอร์ 265x100 pixel
- แสดงแบนเนอร์ 120x120 pixel ด้านขวา

> หน้าเมนูหลัก


> ปลายทางท่องเที่ยว รีวิว และบริการ

 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง

 


> เมนูประตูสู่อินโดจีน

ข้อมูลแม่น้ำโขง
อินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
โปรโมชั่นลุ่มแม่น้ำโขง
การเดินทาง
กรอบความร่วมมือ GMS
ข่าว บทความ ไทยประตูสู่อินโดจีน
ปลายทางอินโดจีน
   ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
   ลาวใต้ > ปากเซ
   จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
   เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
   เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
   เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
   เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
   เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
   กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
   กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ

เส้นทางท่องเที่ยว อินโดจีน
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ