English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
เกี่ยวกับ MekongRiverToday.comเที่ยวดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง, ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) และจีนตอนใต้, อินโดจีน, ประตูสู่อาเซียน, ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง, วิถีชีวิต, มรดกโลก - MekongRiverToday.com : สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง สัมผัสอินโดจีน - Touch Civilization Mekong, touch Indochina.


ความเป็นมา

จากประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ในแถบอินโดจีน ของตนเองและผองเพื่อนได้สร้างความประทับใจแก่ผู้จัดทำเว็บไซต์ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อเล่า ประสบการณ์ แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็๋บไซต์ ได้มีความสนใจเข้ามาสัมผัส สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม, ธรรมชาติ, วัดวาอาราม วัฒนธรรม ประเพณีที่แฝงไปด้วยกลิ่นไอแห่งวัฒธรรมของล้านนาตะวันออก และมีกลิ่นไอของอารยธรรมล้านนา ล้านช้าง วัฒนธรรมไตลื้อ ของชาวไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) เป็นเสน่ห์ให้ผู้คนหลงใหลในความเป็นอดีตให้ไปเยือน


www.MekongRiverToday.com จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในหมวดท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวในแถบอินโดจีน ได้แก่ เมืองชายแดนประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น ไหว้พระ วัดวาอาราม, ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา น้ำตก, วิถีชีวิตชุมชน, สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม, ปั่นจักรยาน ขับรถ ล่องเรือ เที่ยวริมโขง, ชมวิถีเกษตร ไร่ชา กาแฟ สวนผลไม้, รักษ์โลก สิ่งแวดล้อม, ช้อปปิ้งตลาดชายแดน, ล่องแก่ง เดินป่า ผจญภัย และกิจกรรมอื่นๆ โดยข้อมูลได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, แพจเกจทัวร์, สินค้า ผลิตภัณฑ์, ที่กิน-อาหาร และเครื่องดื่ม , สถานที่ท่องเที่ยว และ สปา นวดแผนโบราณ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, การเดินทาง, ปฏิทินท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง , บันทึกความทรงจำ, ห้องภาพ และรีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท   กลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งกลุ่มคนทำงานและบุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาหาข้อมูลท่องเที่ยวประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ เมืองชายแดนไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์)


วันปฐมฤกษ์ให้บริการเว็บไซต์ : วันที่ xx มีนาคม 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วัตถุประสงค์หลักในการจัดทำเว็บไซด์

- เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวประเทศในอินโดจีน ได้แก่ เมืองชายแดนไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น ไหว้พระ วัดวาอาราม, ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา น้ำตก, วิถีชีวิตชุมชน, สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม, ปั่นจักรยาน ขับรถ ล่องเรือ เที่ยวริมโขง, ชมวิถีเกษตร ไร่ชา กาแฟ สวนผลไม้, รักษ์โลก สิ่งแวดล้อม, ช้อปปิ้งตลาดชายแดน, ล่องแก่ง เดินป่า ผจญภัย และกิจกรรมอื่นๆ

- เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ซึ่งเรียงตามรายชื่อจาก ก-ฮ และ A-Z เพื่อความสะดวกในการค้นหา โดยสามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกที่พัก ตามเงื่อนไข รูปแบบ, การตกแต่ง, ราคา, จำนวนผู้เข้าพัก และ ที่ตั้ง

- เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในส่วนอื่นๆ เช่น แพจเกจทัวร์, สินค้า ผลิตภัณฑ์, ที่กิน-อาหาร และเครื่องดื่ม, สถานที่ท่องเที่ยว และ สปา นวดแผนโบราณ จะจัดแบ่งหมวดหมู่ย่อยลงไป ตามสินค้า และบริการ

- เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, การเดินทาง, ปฏิทินท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง, เส้นทางท่องเที่ยว, บันทึกความทรงจำ, ห้องภาพ และรีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท

- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านค้า และสถานบริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่พัก สินค้า และบริการ โดยให้บริการออกแบบเว็บเพจ 1 หน้า และแก้ไขข้อมูลฟรี สำหรับผู้ประกอบการที่แจ้งข้อมูล

- เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวประเทศในอินโดจีน ได้แก่ เมืองชายแดนไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ี่ยวชาวต่างชาติ ค้นคว้า หาข้อมูลการท่องเที่ยว

- เพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งกลุ่มคนทำงานและบุคคลทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สนใจศึกษาหาข้อมูลท่องเที่ยวประเทศในอินโดจีน ได้แก่ เมืองชายแดนไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รูปแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ได้แบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ดังนี้
- ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ซึ่งเรียงตามรายชื่อจาก ก-ฮ และ A-Z จำนวนมากกว่า 800 ที่พัก เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล โดยสามารถค้นหา โดยเลือกที่พัก ตามเงื่อนไข รูปแบบ, การตกแต่ง, ราคา, จำนวนผู้เข้าพัก และ ที่ตั้ง

- ในส่วน แพจเกจทัวร์, สินค้า ผลิตภัณฑ์, ที่กิน-อาหาร และเครื่องดื่ม, สถานที่ท่องเที่ยว และ สปา นวดแผนโบราณ จะจัดแบ่งหมวดหมู่ย่อยลงไปตามสินค้า และบริการ

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, การเดินทาง, ปฏิทินท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง, เส้นทางท่องเที่ยว, บันทึกความทรงจำ, ห้องภาพ และรีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สิถิติเว็บไซต์

ข้อมูลสถิติของ www.MekongRiverToday.comบริการของเรา
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก www.MekongRiverToday, MekongRiverToday fanpage และ twitter / ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์, วิถีเกษตร เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ในพื้นที่ เมืองชายแดนไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อของ MekongRiverToday ได้แก่ www.mekongrivertoday.com, facebook fanpage และ twitter .. อ่านต่อ >>

กิจกรรมเพื่อสังคม
> สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยว
ประเทศในอินโดจีน ได้แก่ เมืองชายแดนไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) โดยประสานกับ โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้ส่วนลด กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักและใช้บริการของผู้ประกอบการ

> สนับสนุนชุมชน วัด โรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน ที่สังกัด เมืองชายแดนไทย โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ผ่านสื่อของ MekongRiverToday ได้แก่ www.mekongrivertoday.com, facebook fanpage และ twitter

> สนับสนุนผู้ประกอบการ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ได้แก่ บริการจัดทำเว็บเพจฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ บริการโฆษณาทั้งแบบฟรี และเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าผ่าน www.mekongrivertoday.com, facebook fanpage และ twitter ให้ส่วนลดโฆษณา ทั้งนี้เงินที่ลงโฆษณาสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกโฆษณา หรือรางวัลอื่นๆ /บริการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ >>

 
Link ที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/mekongrivertoday
https://twitter.com/mekongtoday