English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR : Corporate Social Responsibility)  
 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์, วิถีเกษตร เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ในพื้นที่ จ.น่าน โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อของ MekongRiverToday ได้แก่ www.mekongrivertoday.com, facebook fanpage และ twitter .. อ่านต่อ >>

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้แก่ เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน อ่านต่อ >>

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชีวิต วิถีเกษตร เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่ชา กาแฟ สวนผลไม้ อ่านต่อ >>

และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, เกษตรเชิงอนุรักษ์ ดูนก ดูดาว ท่องเที่ยวการอนุรักษ์สัตว์ โฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีชาวบ้าน เส้นทางขี่จักรยาน อ่านต่อ >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมเพื่อสังคม
> สนับสนุน และกระตุ้นนักท่องเที่ยว
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยว เมืองชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ในแถบอินโดจีน โดยประสานกับ ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้ส่วนลด กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักและใช้บริการของผู้ประกอบการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง

Mekong Today Plus : สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ MekongRiverToday.com
รับส่วนลดจาก ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ในวันหยุด วันธรรมดา / แพคเกจทัวร์ / ร้านอาหาร / ร้านค้า / สปา นวดแผนโบราณ และบริการเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ >>

MekongRiverToday.com ฉบับภาษาอังกฤษ
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยว เมืองชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ในแถบอินโดจีน โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งความต้องการ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษและทาง MekongRiverToday.com จัดทำเว็บเพจให้ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าชมเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ อ่านต่อ >>

> สนับสนุนชุมชน วัด โรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน เมืองชายแดนไทย โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ผ่านสื่อของ MekongRiverToday ได้แก่ www.mekongrivertoday.com, facebook fanpage และ twitter .. อ่านต่อ >>


> สนับสนุนผู้ประกอบการ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยบริการจัดทำเว็บเพจฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ บริการโฆษณาทั้งแบบฟรี และเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าผ่าน www.mekongrivertoday.com, facebook fanpage และ twitter ให้ส่วนลดโฆษณา ทั้งนี้เงินที่ลงโฆษณาสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกโฆษณา หรือรางวัลอื่นๆ /บริการออกแบบเว็บไซต์

โครงการที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตร แบบเพื่อนบ้าน
ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

พันธมิตร แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก www.mekongrivertoday.com, facebook fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

เพื่อนชวนเพื่อน
สามารถเลือกประเภทได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามประเภท เพื่อรับแต้มโลตัสพลัส สะสมมาแลกรางวัลโฆษณา สิทธิพิเศษ และบริการ
> เพื่อนชวนชิม ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลที่กิน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ใน เมืองชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ในแถบอินโดจีน ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ MekongRiverToday.com อ่านต่อ >>
> เพื่อนชวนช้อป ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลร้านค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านรู้จัก หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน เมืองชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ในแถบอินโดจีน ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ MekongRiverToday.com อ่านต่อ >>
> เพื่อนชวนสุข ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลบริการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนโบราณ ที่ท่านรู้จักหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน เมืองชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า(เมียนมาร์) ในแถบอินโดจีน ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ MekongRiverToday.com อ่านต่อ >>

Go Inter
ร่วม Go Inter ไปพร้อมกับ MekongRiverToday.com โดยร่วมแจ้งความต้องการ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษ
โปรโมชั่นสุดคุ้ม
> ลงโฆษณา 1 ปี จ่ายเพิียง 10 เดือน/ ลงโฆษณา 6 เดือน จ่ายเพียง 5 เดือน
> โปรโมชั่นแรกประทับใจ รับสิทธิ์โฆษณาฟรี 1 เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่ลงโฆษณากับ MekongRiverToday.com ครั้งแรก
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
> ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
> โปรชั่นพิเศษลงโฆษณา วันนี้รับฟรีแต้มสูงสุด 2 เท่า, เพื่อนใจดี รับ 3 เท่า รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Link ที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/mekongrivertoday
https://twitter.com/mekongtoday