English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
บริการของเรา > พันธมิตร (Partner) > สิทธิประโยชน์  
พันธมิตร MekongRiverToday.com - สิทธิประโยชน์
พันธมิตร(Partner) ของ MekongRiverToday.com จะได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่งแตกต่างกัน ตามประเภทของพันธมิตร เมื่อใช้บริการ MekongRiverToday.com และเว็บไซต์พันธมิตร
เพื่อนบ้าน
เพื่อนใจดี
สิทธิพิเศษในการเป็นเจ้าของหน้าเว็บเพจรายละเอียดที่พัก สินค้า หรือบริการของท่านฟรี ในเว็บไซต์ MekongRiverToday.com ตัวอย่างหน้าเว็บเพจฟรี มีดัีงนี้
> ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
> แพคเกจทัวร์
> ร้านค้า สินค้า ผลิตภัณฑ์
> ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม
> สปา นวดแผนโบราณ และบริการเพื่อสุขภาพต่างๆ

x
x
สิทธิพิเศษในการแจ้งแก้ไขข้อมูลรายละเอียด โปรโมชั่น ที่พัก สินค้า หรือบริการ ได้ฟรี

x
x
สำหรับเพื่อนบ้านใหม่ที่แจ้งข้อมูลให้กับ MekongRiverToday.com ทางเราจะโฆษณาให้ฟรีที่หน้าแรก หัวข้อ เพื่อนบ้านมาใหม่

x
x
สิทธิพิเศษในการแจ้งประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆ ผ่านหน้ารวมโปรโมชั่นของ MekongRiverToday ฟรี

x
x
สิทธิพิเศษเลื่อนลำดับการแจ้งประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆ ผ่านหน้ารวมโปรโมชั่นอยู่ลำดับบนสุด

 
x
สิทธิพิเศษในการเป็นเจ้าของหน้าเว็บเพจรายละเอียดที่พัก สินค้า หรือบริการของท่านผ่าน MekongRiverToday ภาษาอังกฤษ ราคา 500 บาท/หน้า
หรือ ใช้แต้มโลตัสพลัส แลก 250 แต้ม
ตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่พัก

x
-
สิทธิพิเศษในการเป็นเจ้าของหน้าเว็บเพจรายละเอียดที่พัก สินค้า หรือบริการของท่านผ่าน MekongRiverToday ภาษาอังกฤษ ราคา 390 บาท/หน้า
หรือ ใช้แต้มโลตัสพลัส แลก 150 แต้ม
ตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่พัก

 
x

สิทธิพิเศษในการแจ้งประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆ ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, หน้าสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่น, facebook และ Twitter ของ MekongRiverToday ฟรี

x

สิทธิพิเศษในการ เพิ่มหัวข้อ แผนที่, ภาพบรรยากาศ, Review และภาพประกอบ 10 ภาพ ในหน้าเว็บที่พักของท่าน
ตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่พัก

x
สิทธิพิเศษรับบริการออกแบบแบนเนอร์ให้ฟรีเมื่อลงโฆษณาผ่าน http://www.mekongrivertoday.com ทุกตำแหน่ง ทุกขนาด อ่านรายละเอียดโฆษณา

 
x
สิทธิพิเศษเมื่อร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อนใจดี ครั้งแรก รับบริการโฆษณาฟรี ที่หน้าแรก MekongRiverToday.com และในตำแหน่ง Banner tour/ Banner home 1/ Banner home 2 / Banner home 3 (คงที่) แสดงผลดังนี้

( Banner home 1, Banner home 2, Banner home 3)
- หน้าแรก
- หน้าสารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
- หน้าย่อยสถานที่ท่องเที่ยว (เฉพาะ Banner home 1)
- หน้าเมนูหลัก > รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท

(Banner tour)
- หน้าแรก
- หน้าสารบัญ แพคเกจทัวร์
- หน้าสารบัญ สถานที่ท่องเที่ยว
- หน้าเมนูหลัก >
ข้อมูลทั่วไป / การเดินทาง / โปรโมชั่นน่าน / ข่าวท่องเที่ยวน่าน / ปฏิทินท่องเที่ยว / สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ / สถานที่ท่องเที่ยว / เส้นทางท่องเที่ยว / บันทึกความทรงจำ / ห้องภาพ

เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือตามเงื่อนไขของประเภทเพื่อนใจดี อ่านรายละเอียดโฆษณา

 
x
สิทธิพิเศษรับบริการโฆษณาฟรี ที่หน้าแรก MekongRiverToday.com และในตำแหน่ง Banner tour/ Banner home 1/ Banner home 2 / Banner home 3 (คงที่)
เมื่อ Banner อยู่ในสถานะว่าง โดยเรียงลำดับบนสุดตามแต้มโลตัสพลัส ระยะเวลาแสดงแบนเนอร์ ตามเงื่อนไขของประเภทเพื่อนใจดี อ่านรายละเอียดโฆษณา

 
x
สิทธิพิเศษเลื่อนลำดับหน้า รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท หรือหน้า รีวิวที่ิกิน ร้านอาหาร ขึ้นมาอยู่ลำดับบนสุด เมื่อลงโฆษณา โดยเรียงลำดับบนสุดตามแต้มโลตัสพลัส อ่านรายละเอียดโฆษณา

 
x
สิทธิพิเศษรับส่วนลดค่าบริการโฆษณาผ่าน www.mekongrivertoday.com ทุกตำแหน่ง ตามรายละเอียด ดังนี้
- รับส่วนลด 10% สำหรับแบนเนอร์อัตราค่าบริการ น้อยกว่า 500 บาท/เดือน ลงโฆษณาติดต่อกัน 3 เดือน
- รับส่วนลด 15% สำหรับแบนเนอร์อัตราค่าบริการ มากกว่า 500 บาท/เดือน ลงโฆษณาติดต่อกัน 4 เดือน
อ่านรายละเอียดโฆษณา

 
x
สิทธิพิเศษได้่รับแต้มโลตัสพลัส จากการลงโฆษณาด้วยอัตราพิเศษ และใช้แต้มดาหลา พลัส แลกของรางวัลด้วยอัตราพิเศษที่คุ้มค่ากว่า
อ่านรายละเอียดสะสมแต้ม โลตัสพลัส

 
x
สิทธิพิเศษสำหรับส่วนลดในการใช บริการออกแบบเว็บไซต์ ที่ Wonder108h.com
จ่ายเพียง 4,990 บาท สำหรับบริการออกแบบเว็บไซต์อย่างเดียว (ฟรี flash)
จ่ายเพียง 5,900 บาท จดโดเมนเนม .com และพื้นที่เว็บไซต์เป็นของท่าน 100%
ระยะเวลา 1 ปี และปีต่อไปจ่ายเฉพาะค่าเช่าโดเมน และพื้นที่เท่านั้น (ประมาณ 1,700 - 2,000 บาท/ปี) พร้อมรับส่วนลดโฆษณา MekongRiverToday.com มูลค่า 200 บาท สำหรับการลงโฆษณาตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป
อ่านรายละเอียดบริการออกแบบเว็บไซต์

x


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
- e-mail : mekongrivertoday@.com
- ใช้ชื่อหัวเรื่องว่า " ติดต่อร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com "
- เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com