เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
           
 
 ปลายทาง   |  รีวิวท่องเที่ยว   |  รีวิวที่พัก   | รีวิวร้านอาหาร   |  สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  รถเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทางอินโดจีน
ไทยประตูสู่อินโดจีน
ลาว > หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ลาวใต้ > ปากเซ
จีนตอนใต้ > สิบสองปันนา นครคุนหมิง
เวียดนามเหนือ > ฮานอย ฮาลอง
เวียดนามกลาง > เว้ ดานัง ฮอยอัน
เวียดนามใต้ > โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เมียนมาร์ > ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม
เมียนมาร์ > มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล
กัมพูชา > เสียมราฐ นครวัด นครธม
กัมพูชา > พะตะบอง พนมเปญ
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม โลตัสพลัส

:: จังหวัดชายแดนไทย, เมืองชายแดน
เชียงของ พะเยา อุตรดิตถ์ น่าน เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สระแก้ว ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จันทบุรี
ตราด แม่สาย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


พะเยา > ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท

 

อ.เมือง

โรงแรมพะเยาแกรนด์รูม
ที่ตั้ง: เข้าในสี่แยกป่าแดง ๙๐ (อยู่ติดด้านหลังโรงพยาบาลพะเยาราม)
เลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๓ ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จ.พะเยา
โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๘๔-๒๓๘-๙
มือถือ ๐๘-๑๘๘๒-๑๓๗๔
แฟกซ์ ๐-๕๔๔๘๔-๒๔๐
www.PYOGrandroom.com
มี Wi-Fi & Internet 24 hrs. free


โรงแรมพะเยาเกทเวย์
ที่ตั้ง: ถนนหะรินสุด
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๑๑-๓๓๓

บัวรีสอร์ต (Bua Resort)
ที่ตั้ง: 262 หมู่ 3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: (๐๕๔) ๔๘๑๕๙๖ , ๔๘๑๘๕๕,
แฟกซ์ (๐๕๔) ๔๘๐๖๔๘

เฮือนพักจุ้มใจ๋
ที่อยู่ : ๓๗/๕-๖ถนนประสาท ตำบลเวียง อำเภอเมือง พะเยา


เรือนชมกว๊านโฮมสเตย์
ที่อยู่ : ๓๙ ถนนชายกว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมือง พะเยา
โทร. ๐๘-๑๐๒๖๒๒๔๔, ๐๘-๖๑๘๗๖๖๐๑


โรงแรมธารทอง ถนนดอนสนาม
โทร. ๐๕๔-๔๓๑๓๐๒, ๐๕๔-๐๓๑๓๔๒

โรงแรมพะเยานอร์ทเทิร์นเลค
ถนนรอบเวียงประตูชัย โทร ๐๕๔-๔๑๑๑๒๓, ๐๕๔-๔๘๑๕๓๘- ๙


โรงแรมวังทอง
ถนนพหลโยธิน โทร. ๐๕๔-๔๑๐๗๙๔, ๐๕๔-๔๘๒๔๗๒


โรงแรมวัฒนา
ถนนดอนสนาม โทร. ๐๕๔-๔๓๑๒๐๓, ๐๕๔-๔๘๑๑๐๖

โรงแรมเฉลิมศักดิ์
โทร.๐๕๔-๔๓๑๐๖๓, ๐๘-๑๐๒๕๙๑๐๔


บ้านพักศิริพันธ์
โทร. ๐๕๔-๔๓๑๓๑๙


พะเยาคอนโดเทล
โทร. ๐๕๔-๔๑๐๔๓๖, ๐๕๔-๔๘๑๔๓๕

เฟรนด์เฮ้าส์
โทร. ๐๕๔-๔๘๑๕๕๖

สงค์ศักดิ์
โทร. ๐๕๔-๔๘๑๙๓๒, ๐๕๔-๔๘๔๘๖๗


สวนสนบังกะโล
โทร. ๐๕๔-๔๓๑๕๗๑


โรงแรม 555
โทร. ๐๕๔-๔๘๒๕๓๔


--------------------------------------

อ.แม่ใจ

บ้านพักโฮมเสตย์ในหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า)
ติดต่อล่วงหน้าทุกครั้ง
โทร. ๐๘-๖๑๙๘๖๒๖๙, ๐๘-๙๕๕๙๖๗๕๓, ๐๘-๙๕๖๐๗๓๗๗

--------------------------------------

อ.เชียงคำ

บัวขาว รีสอร์ท
ที่อยู่ ๑๕๗ หมู่ ๙ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๘-๐๒๒๔๗๔๕, ๐๘-๑๐๒๔๖๑๓๑, ๐๕๔-๔๕๑๐๘๙, ๐๕๔-๔๑๖๐๓๓


บัวทองรีสอร์ท
ที่อยู่ ๒๐๕ หมู่๑ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทร ๐๕๔-๔๕๒๘๓๑, ๐๘-๑๗๒๔๕๔๘๒


บ้านลัดดาวัลย์
ที่อยู่ ๒๒๘ หมู่ ๓ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๔๒๒๙, ๐๘-๗๑๗๘๙๙๓๔
www.laddawanresort.ispace.in.th

ชมตะวันรีสอร์ท
๑๘๔ หมู่ ๑ วังเค็มเก่า ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๒๓๙๐, ๐๘-๙๕๖๐๗๕๙๖
บริการ ๒๔ ชม.


ลานคำรีสอร์ท
บริการ ๒๔ ชั่วโมง เข้าซอยข้างโลตัส ๓๕๐ เมตร
โทร. ๐๕๔-๔๕๒๕๙๓, ๐๘-๕๗๑๒๒๗๙๔,
๐๘-๖๖๗๒๗๓๗๔, ๐๘-๔๔๖๖๕๗๓๓

เชียงคำโฮเต็ล
ที่อยู่ : ๖๖ หมู่ ๑๓ ถนนพิศาล ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๑๗๗๑


เชียงคำเกสท์เฮาส์
๒๗๔ หมู่ ๔ ถนนสิทธิประชาราษฏ์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๕๘๘ ถึง ๙, ๐๕๔-๔๑๖๒๔๐

เชียงคำการ์เดนรีสอร์ท
๘๘ หมู่ ๒ ต. หย่วน อ. เชียงคำ จ. พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๑๔๕๓


เชียงบานรีสอร์ท
๒๗๙ หมู่ ๑๐ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๘-๑๙๕๒๒๐๗๑, ๐๘-๖๖๕๗๕๘๓๙


โรงแรมเชียงคำ
โทร. ๐๕๔-๔๘๑๘๙๓, ๐๕๔-๔๓๑๖๔๐

--------------------------------------

อ.ภูซาง

โฮมเสตย์บ้านฮวก
ติดต่อที่คุณคำยง จันผล
โทร. ๐๘-๖๑๙๓๗๔๗๓

เรือนไม้ไผ่รีสอร์ท
ถนนสายสบบง บ้านฮวก
โทร. ๐๕๔-๔๑๖๐๙๑, ๐๘-๙๕๕๘๔๕๕๓

ภูซางเฮือนไทยรีสอร์ท
บ้านสบบง ถนนสายบ้านสบบง บ้านฮวก
โทร. ๐๘-๑๖๗๒๒๐๖๒


บ้านพักอุทยานแห่งชาติภูซาง
มีบ้านพักเป็นหลัง มีเตนท์บริการให้เช่าและมีที่กางเตนท์ ค่าธรรมเนียมบริการหรือเช่าจองบ้านพัก
โทร. ๐๒-๕๖๒๐๗๖๐, ๐๕๔-๔๐๑๐๙๙

--------------------------------------

อ.ปง

ภูเพียงดาวรีสอร์ท
ที่อยู่ ๙๙ หมู่ ๑ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ๕๖๑๔๐
โทร. ๐๘-๑๘๑๓๙๔๑๐, ๐๘-๔๙๑๓๙๑๓๑
www.phupheangdao.makewebeasy.com

ภูลังการีสอร์ท
ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงคำ อ.สองแคว จ.น่าน
โทร. ๐๘-๖๑๙๑๐๒๙๑

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
มีทั้งเตนท์ให้เช่า มีบ้านพักไว้บริการ ควรติดต่อล่วงหน้า
โทร. ๐๕๔-๔๐๑๐๒๓

บ้านพักในวนอุทยานภูลังกา
มีบ้านพัก ๖ หลัง มีที่กางเตนท์และมีเตนท์ให้เช่า
โทร. ๐๕๔-๔๐๑๑๐๐,๐๘-๑๘๘๓๐๓๐๗

--------------------------------------

อ.เชียงม่วน

คันทรีโฮม
๓๗๑ หมู่ ๑ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๙๕๒๓๕, ๐๘-๔๖๗๔๑๐๑๓, ๐๘-๑๙๑๖๘๗๔๖


พี & พี เฮาส์
บริการ ๒๔ ชั่วโมง บ้านป่าซางคำ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๙๕๑๖๖, ๐๘-๖๐๐๑๒๐๑๑


บ้านพักในอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
มีเตนท์ให้เช่า มีบ้านพักไว้บริการ
ติดต่อจองบ้านพักได้ที่ โทร. ๐๒-๕๖๒๐๗๖๐,
๐๕๔-๔๘๙๒๐๒


บ้านสวนมณฑาทอง
๒๗๗ บ้านหล่ายทุ่ง (ซ.๔) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
โทร. ๐๘-๔๓๖๔๒๔๗๔, ๐๘-๑๔๐๑๔๕๕๓


--------------------------------------

 
 
ที่มาของข้อมููล
สำนักงานจังหวัดพะเยา
ไทยประตูสู่อินโดจีน
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และจีนตอนใต้
เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา
 
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี
 
     
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี เชียงราย อุตรดิตถ์ สระแก้ว

 
จังหวัดชายแดนไทย-พม่า
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : mekongrivertoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ MekongRiverToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ MekongRiverToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก MekongRiverToday.com, MekongRiverToday fanpage และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
 
สะสมแต้ม โลตัสพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ MekongRiverToday.com
 
     
 
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประตูสู่อินโดจีน
เมืองชายแดนประเทศไทย
การเดินทาง
โปรโมชั่น
ข่าวท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ

 
A2
A3
 

 
 
 
 
 
 
 
เมืองชายแดนไทย-ลาว เมืองชายแดนไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา เมืองชายแดนไทย-พม่า ข้อมูลการเดินทาง
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
เชียงของ, จ.เชียงราย
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.บึงกาฬ
จ.อำนาจเจริญ
จ.อุบลราชธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
จ.อุบลราชธานี
จ.หนองคาย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
เชียงของ, จ.เชียงราย
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร์
จ.บุรีรัมย์
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
จ.จันทบุรี
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สาย, จ.เชียงราย
จ.เชียงใหม่
จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สอด, จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ระนอง
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
หลวงพระบาง
นครเวียงจันทน์
วังเวียง
จำปาสัก
ไชยะบุรี
เดียนเบียนฟู
กว๋างนิง
ฮานอย ฮาลอง
เว้
ดานัง
ฮอยอัน
โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
เสียมราฐ
พนมเปญ
พะตะบอง
เกาะกง
กรุงสีหนุวิลล์
เชียงตุง
เมืองลา
เมียวดี
ย่างกุ้ง
มัณฑะเลย์
พุกาม
อินเล
สิบสองปันนา
นครคุนหมิง
         
เชื่อมโยงประเทศลาว เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม เชื่อมโยงประเทศกัมพูชา เชื่อมโยงประเทศพม่า ข้อมูลการเดินทาง
เชียงของ, จ.เชียงราย
ภูดู่, จ.อุตรดิตถ์
ห้วยโกร๋น, จ.น่าน
บ้านฮวก, จ.พะเยา
ท่าลี่, จ.เลย
จ.หนองคาย 
จ.อุบลราชธานี
จ.มุกดาหาร
จ.นครพนม
อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว
บ้านหาดเล็ก, จ.ตราด
แม่สอด, จ.ตาก
แม่สาย, จ.เชียงราย
เอกสารการเดินทาง
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ
         
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีนตอนใต้
ที่พัก หลวงพระบาง
ที่พัก นครเวียงจันทน์
ที่พัก วังเวียง
ที่พัก จำปาสัก
ที่พัก ไชยะบุรี
ที่พัก เดียนเบียนฟู
ที่พัก กว๋างนิง
ที่พัก ฮานอย ฮาลอง
ที่พัก เว้
ที่พัก ดานัง
ที่พัก ฮอยอัน
ที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัต มุยเน่
ที่พัก เสียมราฐ
ที่พัก พนมเปญ
ที่พัก พะตะบอง
ที่พัก เกาะกง
ที่พัก กรุงสีหนุวิลล์
ที่พัก เชียงตุง
ที่พัก เมืองลา
ที่พัก เมียวดี
ที่พัก ย่างกุ้ง
ที่พัก มัณฑะเลย์
ที่พัก พุกาม
ที่พัก อินเล
ที่พัก สิบสองปันนา
ที่พัก คุนหมิง
   
ที่พัก เมืองชายแดนไทย
ไทย-ลาว และจีนตอนใต้
ไทย-ลาว/กัมพูชา-เวียดนาม
ไทย-กัมพูชา
ไทย-พม่า
   
         
ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท  แพคเกจทัวร์ รถเช่า  อินเตอร์เน็ตและโทรข้ามแดน
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
เมืองชายแดนไทย
ลาว
จีนตอนใต้
เวียดนาม
กัมพูชา
พม่า
ในประเทศ
ต่างประเทศ 
ในประเทศ
ต่างประเทศ